รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สายจี้ HV 60X4M (เกาหลี)

 

HV 60X4M STINTERTRADE

HV 60X4M STINTERTRADE