รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of สายดิน 5ม.35MM2 ข้อต่อเกลียว ARC315,400

 

ชุดสายดินพร้อมคีมจับ ขนาด 5ม.35MM2 ข้อต่อเกลียว
ARC 315,400