รายละเอียดเพิ่มเติม

สายตัดพลาสม่าด้ามตรง G160 (ยาว 10M)