Sale 20%

สายตัดพลาสม่า P-80 (ยาว 5M)

2,880.00฿

มีความยาวถึง 5 เมตร ข้อต่อพลาสม่า 3/8″ 

สำหรับเครื่องตัดพลาสม่า CUT-60 และ CUT100 

 

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222

อีเมล. s.t.inter@hotmail.com Line. ooxzy

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

สายตัดพลาสม่า P-80 (ยาว 5M)

Plasma Torch with Accessories

วิธีใช้

  • สำหรับเครื่องตัดพลาสม่า CUT-60 และ CUT100

Message us