รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

สายตัดพลาสม่า P-80 (ยาว 5M)

Plasma Torch with Accessories

วิธีใช้

  • สำหรับเครื่องตัดพลาสม่า CUT-60 และ CUT100