รายละเอียดเพิ่มเติม

สายไฟ MAIN (ทองแดงแท้-เต็ม) รหัส VCT 3×1.5SQ.MM.