รายละเอียดเพิ่มเติม

Cross sectional area (Sq.mm.)

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)

Price (Baht/Meter) ราคา (บาท ต่อ เมตร)

Number of Core จำนวนแกน

2

3 4

0.5

19.70 22.90 29.00
0.75 22.30 27.90

37.10

1

26.10 35.40

44.10

1.5

34.60 43.90 56.80

2.5

55.70 79.40

88.70

4

79.50 100.40

127.50

6 112.90 146.90

191.20

10

195.30 256.30 335.50
16 280.00 379.00

485.40

25

441.50 571.00

731.40

35 585.10 798.00

1,018.00

*ราคาที่แสดงเป็นราคาตั้งยังไม่รวมส่วนลด สนใจกรูณาติดต่อทานร้านเพื่อขอทราบส่วนลด