รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าปัด Regulator Oxygen-Low MAXWELD

อะไหล่เกจ์ปรับแรงดันลมออกซิเจน หน้าปัดขนาด 2 นิ้ว ทำให้เห็นตัวเลขชัดเจน