รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อะไหล่ แปรงละเอียด สำหรับเครื่อง 16″