รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจาก เจริญมิตรถังบำบัดน้ำเสีย

 

รุ่น

ความจุ (ลิตร)

เส้นผ่าศูนย์กลาง (เมตร)

ความสูง (เมตร)

ท่อดูดตะกอน (นิ้ว)

ท่อน้ำเข้า-ออก (นิ้ว)

ท่ออากาศ (นิ้ว

จำนวน (คน)

MARTON 600

600

0.98

1.04

4

4

1

6

MARTON 800

800

1.08

1.15

4

4

1

8

MARTON 1000

1000

1.30

1.27

4

4

1

10

MARTON 1600

1600

1.55

1.53

4

4

1

15

MARTON 2000

2000

1.65

1.62

4

4

1

20

 

อุปกรณ์ถังบำบัดน้ำเสีย

มีเดีย (Plastic Media) ทำหน้าที่เปรียบเหมือนแหล่งพักอาศัยให้กับแบคทีเรียภายในระบบบำบัดน้ำเสียได้เกาะอาศัย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มระยะเวลาและปริมาณขอบแบคทีเรีย ซึ่งจะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้มีปริมาณลดลง ตัวกลางพลาสติก นี้ ยังป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเหล่านี้หลุดออกมาพร้อมน้ำเสีย ที่ผ่านการบำบัดแล้วอีกด้วย

ข้อต่ออ่อนพร้อมแคมป์ (Flexible Joint and clamp) สำหรับเชื่อม่อท่อระบายน้ำ ความยืดหยุ่นสูงป้องกันความเสียหาย อันเนื่องจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันระหว่างพื้นดิน และอากาศ

รุ่น

ความจุ (ลิตร)

เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)

ความสูง (เมตร)

ท่อดูดตะกอน (นิ้ว)

ท่อน้ำเข้า-ออก (นิ้ว)

ท่ออากาศ (นิ้ว)

จำนวน (คน)

MARTON 600

600

0.98

1.04

4

4

1

3-5 คน

MARTON 800

800

1.08

1.15

4

4

1

3-5 คน

MARTON 1000

1000

1.30

1.27

4

4

1

10 คน

MARTON 1600

1600

1.55

1.53

4

4

1

15 คน

MARTON 2000

2000

1.65

1.62

4

4

1

20 คน