รายละเอียดเพิ่มเติม

เกรียงแหลม

รายละเอียด

– ด้ามเสริมยาง TPR จับแน่นสบายมือ

– เรียกทั่วไปว่า “เกรียงใบโพธิ์”

บรรจุ : 60 ตัว/กล่อง