รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

เข็มแยงนมหนู SUMO

Tip Cleaner SUMO

คุณสมบัติ

  • ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีรู ร่อง เช่น นมหนูเชื่อมของชุดเชื่อม นมหนูตัดของชุดตัดทุกชนิด เพื่อการเชื่อม-ตัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • ด้วยความยาวที่ได้มาตรฐานทำให้สามารถทำความสะอาดรูอุดตันที่เกิดจากการใช้งานเชื่อม-ตัดได้ดี

 

เบอร์

เบอร์รู

6

77-79

7

75-74

8

73-71

10

60-68

12

67-65

14

64-62

15

61-60

16

69-58

17

57

18

56

22

55-54

24

53-52

26

51-49