Home / Shop / เครื่องมือวัด / SUMO (เครื่องมือวัด) / เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น / เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น DT-8868H SUMO

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น DT-8868H SUMO

รายละเอียดสินค้า

Accuracy (IR) (ความแม่นยำ)
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -50 ถึง 1850 องศาเซลเซียส เลเซอร์คู่ จอแสดงผลLED BACKLIGHT ให้ความรวดเร็ว
อ่านค่าง่าย และ ถูกต้องแม่นยำ มีสัญญาณเตือนสูงต่ำ การแผ่รังสีสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0.10 ถึง 1.0 เชื่อมต่อ USB ทำงานร่วมกับเทอร์โมคัปเปิ้ล K ได้

เครื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิที่หน้าผากและไม่สามารถวัดไข้ได้  แต่เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้วัดอุณหภูมิในโรงงานอุตสาหกรรม

it is not forehead thermometer  but it is for industrial use.

เครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น DT-8868H ให้ความรวดเร็ว อ่านค่าง่ายและถูกต้องแม่นยำ วัดอุณหภูมิพื้นผิวส่วนใหญ่ด้วยตัวชี้เลเซอร์คู่ จุดเลเซอร์ 2 จุดรวมกันเป็นจุดเดียว เมื่อมิเตอร์อยู่ในระยะที่เหมาะสมจากวัตถุที่กำลังวัด เวลาสุ่มตัวอย่างรวดเร็ว 150 มัลลิวินาทีกับความแม่นยำ 1% อัตราส่วนระยะทางต่อเป้าหมายสูง 50 ถึง 1 วัดพื้นที่ผิวขนาดเล็กในระยะทางที่มากขึ้น ช่วงอุณหภูมิที่กว้างที่สุด พื้นผิวเรียบที่ไม่ซ้ำใคร การออกแบบที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย ตัวชี้เลเซอร์คู่ในตัว สำหรับการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ การเก็บข้อมูลอัตโนมัติ ฟังก์ชั่น MAX, MIN, DIF, AVG สัญญาณเตือนสูงและต่ำ การแผ่รังสีสามารถปรับได้จาก 0.10 ถึง 1.0 การเชื่อมต่อUSBสามารถทำงานร่วมกับเทอร์โมคัปเปิ้ลประเภท K ได้ทั้งหมด

DT-8868H Series provide fast, easy and accurate readings for most surface temperature measurements with Dual laser pointers. Two laser points converge to a single spot when the meter is at the optimal distance from the object being measured. 150ms fast sampling time with 1% accuracy. High 50 to 1 distance to target ratio measures smaller surface areas at greater distances. Widest temperature range; Unique flat surface, modern housing design.
Built-in dual laser pointers for accurate targeting. Automatic Data Hold & Trigger Lock; Max, Min, DIF, AVG record; High and low alarm. Emissivity Digitally adjustable from 0.10 to 1.0; USB interface; Compatible with all standard connector Type K thermocouples.

คุณสมบัติ (Feature)

 • เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดใช้วัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุ ประสาทสัมผัสเลนส์ของเครื่องที่ปล่อยออกมาสะท้อนแสงและส่งพลังงานไปที่เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ของหน่วยแปลข้อมูลลงในการอ่านอุณหภูมิ ซึ้งจะแสดงบนเครื่องในหน่วยที่มีเลเซอร์
 • ฟังก์ชั่นตรวจจับอย่างรวดเร็ว (Rapid detection function)
 • การวัดแบบไม่สัมผัสที่แม่นยำ (Precise non-contact measurements)
 • เลเซอร์คู่ (Dual laser sighting)
 • การออกแบบที่ทันสมัย (Unique flat surface, modern housing design)
 • การเก็บข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Data Hold)
 • การแผ่รังสี สามารถปรับได้จาก 0.10 ถึง 1.0 (Emissivity Digitally adjustable from 0.10 to 1.0)
 • อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยจะแสดงขึ้น (MAX MIN AVG DIF temperature displays)
 • หน้าจอแอลซีดี แสงสว่างจากด้านหลัง (Backlight LCD display)
 • ช่วงการวัดอัตโนมัติและความละเอียดการแสดงผล 0.1องศาเซลเซียส (0.1องศาฟาเรนไฮต์) (Automatic selection range and Display Resolution 0.1ºC (0.1ºF))
 • ไกล็อค (Trigger lock)
 • ตั้งค่าการเตือนสูงและต่ำ (Set high and low alarms)
 • เครื่องบันทึกข้อมูล (LOG) (Data logger (LOG)
 • ส่งข้อมูลไปยังเครื่องพีซีโดยUSB

วิธีใช้งาน

 • เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดใช้วัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุ ประสาทสัมผัสเลนส์ของเครื่องที่ปล่อยออกมาสะท้อนแสงและส่งพลังงานที่เก็บรวบรวมและมุ่งเน้นไปที่เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยแปลงข้อมูลลงในการอ่านอุณหภูมิ ซึ่งจะแสดงบนเครื่องในหน่วยที่มีเลเซอร์ เลเซอร์จะใช้สำหรับการเล็งวัตถุ (เป้าหมาย)
 • กดไกปืนเพื่อยิงเลเซอร์
 • ดูผลอุณหภูมิที่หน้าจอ
 • Infrared thermometers measure the surface temperature of an object. The unit’s optics sense emitted, reflected and transmitted energy, which is collected and focused onto a detector. The unit’s electronics translate the information into a temperature reading which is display on the unit. In units with a laser, the laser is used for aiming purpose only.
 • Press the trigger to shoot the laser
 • View the temperature at the screen

การดำเนินการวัด (Measurement Operation)

 • ถือเครื่องโดยจับที่ด้ามจับของมันแล้วชี้ไปที่พื้นผิวที่ต้องการวัด
 • ดึงไก ค้างไว้เพื่อเปิดมิเตอร์และเริ่มการทดสอบ จอแสดงผลจะสว่างขึ้นหากแบตเตอรี่ดี เปลี่ยนแบตเตอรี่หากจอแสดงผลไม่สว่าง
 • ปล่อย ไก และไอคอนจอแสดงผล “HOLD” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแอลซีดี เพื่อระบุว่ากำลังอ่านอยู่ ในสถานะ HOLD กดปุ่ม“ ขึ้น” เพื่อเปิดหรือปิดเลเซอร์ และกดปุ่ม“ ลง” เพื่อเปิดหรือปิดไฟพื้นหลัง
 • เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 7 วินาที หลังจากปล่อยไก (นอกเสียจากตัวเครื่องถูกล็อคอยู่)
 • Hold the meter by its Handle Grip and point it toward the surface to be measured.
 • Pull and hold the Trigger to turn the meter on and begin testing. The display will light if the battery is good. Replace the battery if the display does not light.
 • Release the Trigger and the HOLD display icon will appear on the LCD indicating that the reading is being held. In HOLD status. Press the “Up” button to turn on or off the laser. And press the Down” button to turn on or off the backlight.
 • The meter will automatically power down after approximately 7 seconds after the trigger is released. (Unless the unit is locked on)

เปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Replacement)

 • เนื่องจากพลังงานแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ หน้าจอแอลซีดีจะแสดงขึ้นมา จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ชนิด 9V หนึ่งอัน
 • เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ แล้วเอาแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องและใส่แบตเตอรี่ใหม่ขนาด 9 V เข้าไปแทนที่ และปิดฝาครอบแบตเตอรี่กลับไป
 • As battery power is not sufficient, LCD will display  replacement with one new battery type 9V is required.
 • Open battery cover, then take out the battery from instrument and replace with a new 9-Volt battery and place the battery cover back.

ระยะทางและขนาดจุด Spot (Distance & Spot Size)

เป็นระยะทางจากตัวเพิ่มวัตถุ (D) ขนาดของพื้นที่ที่วัด (S) ด้วยเครื่องจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและขนาดจุดสปอตสำหรับแต่ละหน่วยมีการระบุไว้ด้านล่าง จุดโฟกัสสำหรับแต่ละยูนิตคือ 914 มม. (36 นิ้ว) ขนาดของจุดสปอตแสดงพลังงานที่ล้อมรอบ 90%

As the distance (D) from the object increases, the size (S) of the area measured by the unit becomes larger. The relationship between distance and spot size for each unit is listed below. The focal point for each unit is 914mm (36”). The spot sizes indicate 90% encircled energy.

ค้นหาจุดร้อน (Locating a hot Spot)

ค้นหาจุดร้อน เล็งเครื่องวัดอุณหภูมิออกไปบริเวณด้านนอกที่สนใจ แล้วตรวจสอบการเคลื่อนไหวตรงข้ามเล็ง ขึ้นและลง จนกว่าจะพบจุดร้อน

To find a hot spot aim the thermometer outside the area of interest, then scan across with an up and down motion until see locate of hot spot.

การแจ้งเตือน (Reminders)

 • ไม่แนะนำให้ใช้วัดพื้นผิวโลหะที่มันวาวหรือขัดเงา (สแตนเลส อลูมิเนียม ฯลฯ ) ดูที่การแผ่รังสี เครื่องไม่สามารถวัดผ่านพื้นผิวโปร่งใส เช่นแก้ว เพราะมันจะวัดอุณหภูมิของพื้นผิวแก้วแทน ไอ ฝุ่น ควัน และอื่นๆ เหล่านี้จะขัดขวางเลนส์ของเครื่องไม่ให้วัดอุณภหูมิได้แม่นยำ
 • Not recommended for use in measuring shiny or polished metal surfaces (stainless steel, aluminium, etc.). See Emissivity.  The unit can not measure through transparent surfaces such as glass. It will measure the surface temperature of the glass instead. Steam, dust, smoke, etc., Can prevent accurate measurement by obstructing the unit’s optics.

ข้อแนะนำ(Suggestion)

 • ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือ วัดอุณหภูมิที่เป็นพื้นผิวโลหะที่มีความมันวาวหรือขัดเงา เช่น เหล็กสแตนเลส, อลูมิเนี่ยม
 • เครื่องวัดไม่สามารถวัดผ่านพื้นผิวโปร่งใส เช่น แก้ว เพราะเครื่องมือจะวัดอุณหภูมิพื้นผิวของแก้วแทน
 • Not recommended for use in measuring shiny or polished metal surface (stainless steel, aluminum, etc.)
 • The unit cannot measure through transparent surfaces such as glass. It will measure the surface temperature of the glass instead.

 

คำเตือน(Warning)

 • ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อเปิดเลเซอร์
 • อย่าปล่อยให้แสงเข้าตา ดวงตาของบุคคลอื่นหรือดวงตาของสัตว์
 • ระวังอย่าให้ลำแสงบนพื้นผิวสะท้อนแสงกระทบตาเรา
 • ไม่อนุญาตให้แสงเลเซอร์กระทบกับสิ่งใดๆ ที่สามารถระเบิดได้
 • Use extreme caution when the laser beam is turned on.
 • Do not let the beam enter your eye, another person’s eye or the eye of an animal.
 • Be careful no to let the beam on a reflective surface strike your eye.
 • Do not allow the laser light beam imping on any gas which can explode.