รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

เครื่องเชื่อม Mini TIG/STICK 200 SUMO

Welding Machine MiniTIG 200 SUMO

Features

  • Excellent welding effects with IC and Thyristor control Mini TIG/STIC 200 has good arc starting and stable arc charcteristics, therefore it is most suitable for thin thickness plate welding.

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

  • ชุดสายเชื่อมทิก WP26 ยาว 7.5 เมตร

  • ชุดสายดิน 300A ยาว 3 เมตร