รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

เครื่องเชื่อม STICK 300 SUMO

Welding Machine STICK 300 SUMO

เหมาะสำหรับ

 • งานเชื่อมเหล็ก

 

คุณสมบัติ

 • กระแสไฟเชื่อม 30-300A
 • ระบบระบายความร้อนด้วยพัดลม (Air Cool)

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • ชุดสายเชื่อมไฟฟ้า 300A ข้อต่อไทย ยาว 2 เมตร 25 mm²
 • ชุดสายดิน 300 A ข้อต่อไทย ยาว 2 เมตร 25 mm²

        

ข้อแนะนำ

 • เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเครื่องเชื่อม MIG 300 อย่างเต็มที่
 • 1.ควรใช้สายไฟขนาด 6 mm² ขึ้นไป
 • 2.กรณีที่ใช้ ลวดเชื่อม

ข้อแนะนำ 

 • เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเครื่องเชื่อม MIG 300 อย่างเต็มที่
 • 1.ควรใช้สายไฟขนาด 6 mm² ขึ้นไป
 • 2.กรณีที่ใช้ ลวดเชื่อม
 • ขนาด 4 มม. (ทั่วไป)  ต้องใช้ Power Plug ขนาด 32 Amp ขึ้นไป หรือ Breaker

 • ขนาด 4 มม. ตระกูล L (7016) ต้องใช้ Power Plug ขนาด 63 Amp ขึ้นไป