รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

เครื่องเชื่อม TIG/STICK 200AM SUMO NEW TECHNOLOGY

Welding Machine TIG/STICK 200AM SUMO

อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Accessories)  

  • ชุดเชื่อมทิก WP-26 ยาว 7.5 เมตร

  • ชุดสายดิน 300A ยาว 2 เมตร ขนาดสาย 25 mm² ข้อต่อไทย 25P

  • คีมจับลวดเชื่อม ยาว 2 เมตร ขนาดสาย 25 mm² ข้อต่อไทย 25P

  • สายถักพีวีซี ยาว 2 เมตร ขนาด Ø8 mm