รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

เครื่องเชื่อม TIG/STICK WP-300 AC/DC SUMO

Welding Machine TIG/STICK WP-300 AC/DC SUMO

เหมาะสำหรับ

  • งานเชื่อมเหล็กหนา