Home / Shop / เครื่องมือไฟฟ้า / INGCO / เครื่องเป่าลมไฟฟ้า 400W

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องเป่าลมไฟฟ้า 400W

Aspirator blower 400W

 

รายละเอียด

  • แรงดันไฟฟ้า 220-240V,50/60Hz
  • กำลังไฟ 400W
  • ความเร็วรอบ 14,000 รอบต่อนาที
  • อัตราการเป่าสูงสุด : 3 ลูกบาศเมตรต่อนาที
  • พร้อมถุงดักฝุ่น 1 ชุด