รายละเอียดเพิ่มเติม

แคลมป์จับไม้ชนิดมือกด XP ขนาด 6″

1964711 STINTERTRADE

รายละเอียดสินค้า

“1.Quick-Release™ มีไกปล่อย สามารถใช้งานได้มือเดียว
2.เหมาะกับงานหนัก เช่น การยึดติด, การติดกาว
3.แผ่นยึดจับกว้างใหญจับชิ้นงานได้แน่นหนา
4.สามารถถอดปากจับออกได้ แล้วเปลี่ยนเป็นงานถ่าง”