Home / Shop / อุปกรณ์เซฟตี้ / อุปกรณ์งานจราจร / แผงกั้นเหล็กจราจร แบบไม่มีล้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แผงกั้นเหล็กจราจร แบบไม่มีล้อ

แผงกั้นเหล็กจราจร แบบไม่มีล้อ

 • โครงสีแดง เป็นท่อเหล็ก ขนาด 6 หุน
 • ทากันสนิมพ่นสีแดง แกนสีขาว เป็นท่อเหล็กขนาด 4 หุน
 • ทากันสนิมพ่นสีขาว ขาตั้งแผง ขนาด 6 หุน กว้าง 40 ซม.
 • เหล็กดามขา ท่อเหล็ก ขนาด 4 หุน
 • ขอเกี่ยวเหล็กเส้น ขนาด 2 หุน หูเกี่ยวท่อเหล็ก 4 หุน สูง 1.10 ม.
  จำนวนแกน
  ขนาด 1.0 เมตร วางแกน 4 ซี่ ราคา. 1950 บาท
  ขนาด 1.5 เมตร วางแกน 6 ซี่ ราคา. 2100 บาท
  ขนาด 2.0 เมตร วางแกน 6 ซี่ ราคา. 2250 บาท