Home / Shop / รอก แม่แรงทุ่นกำลัง / แม่แรงชนิดอื่นๆ / แม่แรงกระปุก / MASADA รุ่น MHC-1.8V-2 แม่แรงกระปุกยกข้าง ขนาด 1.8 ตัน พร้อม SAFETY

รายละเอียดเพิ่มเติม

แม่แรงกระปุกยกข้าง MHC-1.8V-2(1.8TON)

แม่แรงกระปุกยกข้าง MHC-1.8V-2 STINTERTRADE

แม่แรงกระปุกยกข้าง MHC-1.8V-2 STINTERTRADE

แม่แรงกระปุกยกข้าง MHC-1.8V-2 STINTERTRADE

แม่แรงกระปุกยกข้าง MHC-1.8V-2 STINTERTRADE

แม่แรงกระปุกยกข้าง MHC-1.8V-2 STINTERTRADE

แม่แรงกระปุกยกข้าง MHC-1.8V-2 STINTERTRADE

รายละเอียดสินค้า

MASADA รุ่น MHC-1.8V-2 แม่แรงกระปุกยกข้าง ขนาด 1.8 ตัน พร้อม SAFETY
VALVE
เหมาะสำหรับการยกเริ่มต้นในตำแหน่งเตี้ยนิยมใช้ในงานเคลื่อนย้ายอาคาร
งานติดตั้งเครื่องจักร
งานก่อสร้างเรือสะพาน หรือโรงงาน

รายละเอียดสินค้า ขนาด 1.8 ตัน (ยกข้าง) / 2.7 ตัน (ยกตรง) ความสูงยกข้าง
ต่ำสุด 16 มม./ สูงสุด 129 มม. ความสูง
ยกตรง ต่ำสุด 235 มม./ สูงสุด 348 มม. ขนาดเฉพาะฐาน 125×178 มม.
ขนาดเฉพาะขา 125×50 มม. น้ำหนักสินค้า 8.2
กิโลกรัม ผลิตในประเทศญี่ปุ่น