Home / Shop / เครื่องมือวัด / เครื่องมือวัดอื่นๆ / เครื่องมือวัดความละเอียดสูง / แคลมป์ ขนาด 8 มม. (6298-2) ใช้กับไดอัลเกจแบบเข็มกระดก รุ่น 2380-08 (อินไซส์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แคลมป์ ขนาด 8 มม. (6298-2) ใช้กับไดอัลเกจแบบเข็มกระดก รุ่น 2380-08 (อินไซส์)

6298-2STINTERTRADE

6298-2STINTERTRADE

6298-2STINTERTRADE

6298-2STINTERTRADE

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ ขนาด 8 มม. (6298-2) ใช้กับไดอัลเกจแบบเข็มกระดก INSIZE รุ่น
2380-08