รายละเอียดเพิ่มเติม

โอริงอุปกรณ์สวม
รหัสสินค้า ขนาด ราคา/บาท
F1050000141 20mm 2.-
F1050000151 25mm 2.-
F1050000161 32mm 3.-
F1050000171 40mm 6.-
F1050000181 50mm 9.-
F1050000191 63mm 15.-
F1050000201 75mm 19.-
F1050000211 90mm 39.-
F1050000221 110mm 46.-