รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบตัด 16″x3x25.4mm SAMURAI สีดำ

Cutting Wheel 16″x3x25.4mm SAMURAI Black

ใบตัด 16″x3x25.4 SAMURAI สีดำ

เหมาะสำหรับงานตัดเหล็กตัดท่อ เหล็กฉาก เหล็กกล่อง H-beam หรือชิ้นงานที่มี ความหนา 5″ ขึ้นไป

คำเตือน

– อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน

– ก่อนที่เหล็กจะขาด ควรประคองการตัด มิฉะนั้นเหล็กจะสะบัด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน

– สวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น หน้ากากหรือแว่นตากันสะเก็ด ถุงมือหนัง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

  เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งาน

– ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบตัดไม่ชำรุดหรือมีรอยร้าว

– ห้ามใช้งานในลักษณะเจียร ลับ หรือลบครีบด้านข้างแผ่นตัด เพราะจะทำให้ใบตัดชำรุด แตกหัก เสียหาย

   และก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ใช้งานได้

– ไม่ใช้งานใกล้สารไวไฟโดยเด็ดขาด

รายละเอียด : Specification

รุ่น (Model)

16″

ขนาด (Size)

400 x 3 x 25.4 mm

ความเร็วรอบ (Max. Speed)

3,820 rpm

ความละเอียด (Grit No.)

A30-R-BF