Home / Shop / งานระบบไฟฟ้า / ท่อร้อยสายไฟฟ้า / ท่อร้อยสายไฟฟ้า พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่อร้อยสายไฟฟ้า พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง

ท่อร้อยสายไฟฟ้า พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง
0D (mm)
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายนอก (มม.)
HDPE CONDUIT CLASS-I (PN 6) บาท/ม.
Baht/m
HDPE CONDUIT CLASS-II (PN 4) บาท/ม.
Baht/m
ID (mm.) T(mm.)
ความหนา
(มม.)
W (kgm.)
น้ำหนักตัว
เมตร(กก.)
ID (mm.) T(mm.)
ความหนา
(มม.)
W (kgm.)
น้ำหนักตัว
เมตร(กก.)
20 16.4 1.8 0.11 13
25 21.4 1.8 1.4 16
32 28.0 2.0 0.20 24 28.4 28.4 0.18 21
40 35.4 2.3 0.29 34 36.0 36.0 0.25 25
50 44.2 2.9 0.44 53 46.0 46.0 0.31 38
63 55.8 3.6 0.69 83 58.2 58.2 0.49 56
75 66.4 4.3 0.98 116 69.2 69.2 0.68 81
90 79.8 5.1 1.39 166 83.0 83.0 0.98 116
110 97.4 6.3 2.08 248 101.6 101.6 1.45 170
125 110.8 7.1 2.66 318 115.4 115.4 1.88 220
140 124.0 8.0 3.34 399 129.2 129.2 2.32 278
160 141.8 9.1 4.35 520 147.6 147.6 3.04 363