รายละเอียดเพิ่มเติม

293-240-30 MICROMETER

293-240-30 STINTERTRADE

293-240-30 STINTERTRADE

293-240-30 STINTERTRADE

293-240-30 STINTERTRADE

หน่วย/ขนาดบรรจุภัณฑ์

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 PCS 1 PCS 200.0 106.0 33.0 MM 0.46 KG