รายละเอียดเพิ่มเติม

43-672 ระดับน้ำFATMAX สีดำ 72″