รายละเอียดเพิ่มเติม

46510023 ลูกบ๊อกซ์ลม 6PT.100MM 3/4″ เบอร์ 23

รายละเอียดสินค้า

ลูกบ๊อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม ขนาดแกน 3/4 นิ้ว