รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพการใช้งาน

สำหรับใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล, สำหรับใช้ในครัวเรือน ทั้งประยุกต์ใช้ในงานโยธาและงานอุตสาหกรรม, สำหรับใช้ในสวนและชลประทาน

เครื่องปั๊มน้ำ

อุณหภูมิของเหลวสูงสุดถึง 50℃
ปริมาณความจุของทรายสูงสุด  0.25 %
ความลึกของการจุ่มสูงสุด  80 เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบ่อสูงสุด  4″

มอเตอร์

สามเฟส  380V – 415 V / 50 Hz
เฟสเดียว  220V – 240V / 50 Hz
ติดตั้งกับกล่องควบคุมเพื่อเริ่มทำงาน หรือ กล่องดิจิตอลควบคุมอัตโนมัติ
มาตรฐานมอเตอร์ NEMA
ความทนทานเส้นโค้งตามมาตรฐาน ISO 9906

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 4XRS3