Home / Shop / อุปกรณ์ก่อสร้าง / FORCE / FORCE เครื่องมือจับ/ยึด / คีมล็อค FORCE / คีมล็อคชนิดอื่นๆ FORCE / FORCE ประแจเลื่อน,คีมล็อค,คีมคอเลื่อน 10″ รุ่น 5038 (ฟอร์ซ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

5038 ประแจเลื่อน,คีมล็อค,คีมคอเลื่อน 10″

ประแจเลื่อน,คีมล็อค,คีมคอเลื่อน 10" FORCE รุ่น 5038 by STNTRADE

ประแจเลื่อน,คีมล็อค,คีมคอเลื่อน 10″ FORCE รุ่น 5038 by STNTRADE

ประแจเลื่อน,คีมล็อค,คีมคอเลื่อน 10" FORCE รุ่น 5038 by STNTRADE

ประแจเลื่อน,คีมล็อค,คีมคอเลื่อน 10″ FORCE รุ่น 5038 by STNTRADE

รายละเอียดสินนค้า

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 SET 1 SET 15.6 37.4 4.6 CM 2.02 KG
1 BOX 1 SET 156.0 374.0 46.0 MM 2.02 KG
1 Carton 6 SET 36.36 39.39 17.574 CM 12.9 KG
เครื่องมือช่าง G30

เครื่องมือช่าง G30