รายละเอียดเพิ่มเติม

530-104 VERNIER CALIPER 6″ MM/INCH

530-104 STINTERTRADE

530-104 STINTERTRADE

530-104 STINTERTRADE

530-104 STINTERTRADE

หน่วย/ขนาดบรรจุภัณฑ์

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 PCS 1 PCS 229.0 229.0 77.0 MM 0.23 KG