Home / Shop / อุปกรณ์ก่อสร้าง / FORCE / FORCE เครื่องมือจับ/ยึด / คีม FORCE / คีมขนาดเล็ก FORCE / FORCE คีมปากแหลมขนาดเล็กด้ามหุ้มยางหนา รุ่น 610110 (ฟอร์ซ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

610110 คีมปากแหลมขนาดเล็กด้ามหุ้มยางหนา

คีมปากแหลมขนาดเล็กด้ามหุ้มยางหนา FORCE รุ่น 610110 by STNTRADE

คีมปากแหลมขนาดเล็กด้ามหุ้มยางหนา FORCE รุ่น 610110 by STNTRADE

คีมปากแหลมขนาดเล็กด้ามหุ้มยางหนา FORCE รุ่น 610110 by STNTRADE

คีมปากแหลมขนาดเล็กด้ามหุ้มยางหนา FORCE รุ่น 610110 by STNTRADE

รายละเอียดสินค้า

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 SET 1 SET 210.0 140.0 18.0 MM 0.1 KG
1 BOX 10 SET 13.635 26.664 14.544 CM 0.55 KG
1 Carton 120 SET 55.752 71.508 32.118 CM 14.92 KG
เครื่องมือช่าง G28

เครื่องมือช่าง G28