รายละเอียดเพิ่มเติม

6474630 1/2″ TORQUE WRENCH 630 MML