รายละเอียดเพิ่มเติม

6474660 1/2″ ประแจวัดแรงบิด 70-350 NM