รายละเอียดเพิ่มเติม

65-191 ไขควงปากแบน #6.5X100MM