รายละเอียดเพิ่มเติม

65-193 ไขควงปากแบน #6.5X150MM