รายละเอียดเพิ่มเติม

65-243 ไขควงตอก 5มม.X4” ปากแบน