รายละเอียดเพิ่มเติม

65-244-1-22 ไขควงตอก 5มมX6″ ปากแบน