รายละเอียดเพิ่มเติม

65-245-1-22 ไขควงตอก 5มมX4″ ปากแฉก PH#1