รายละเอียดเพิ่มเติม

65-250-1-22 ไขควงตอก 6มมX4″ ปากแฉก PH#2