รายละเอียดเพิ่มเติม

8106E-2/25″ แท่นตัดกระเบื้องขนาด 635 MM

.