รายละเอียดเพิ่มเติม

84-003 คีมปากตัด คอยาว หุ้มฉนวน 175มม.