รายละเอียดเพิ่มเติม

84-036 คีมตัดปากเฉียง ด้ามแดง 4″