รายละเอียดเพิ่มเติม

84-037 คีมตัดปากเฉียง ด้ามแดง 5″