รายละเอียดเพิ่มเติม

84-047 คีมตัดปากแหลม ด้ามแดง 5″