รายละเอียดเพิ่มเติม

84-049 คีมตัดปากแหลมปลายงอ ด้ามแดง 5″