รายละเอียดเพิ่มเติม

84-632 คีมตัดสายเคเบิ้ล 32″แทน 87-632