รายละเอียดเพิ่มเติม

87-119-1-23 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด15มม