รายละเอียดเพิ่มเติม

87-272 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 42