รายละเอียดเพิ่มเติม

87-276 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 46