รายละเอียดเพิ่มเติม

87-278 ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 48